“Fra ide til vellykket bedrift”

Går du med tanker om å starte egen bedrift? Bli med på webinaret «Fra ide til vellykket bedrift» hvor vi går gjennom hva du må tenke på i planleggingen av bedriften. Du blir da bedre kjent med prosessen vi har brukt på nær 1500 andre etablerere. Og akkurat nå gir vi også bort Etablererhåndboken helt gratis til alle som deltar på dette webinaret , så meld deg på nå.

Bli med på neste gratis-webinar og få etablererhåndboken gratis!

Sammen finner vi løsninger

Jeg har alltid hatt en coachende tilnærming til min veiledning og rådgiving. Det vil si at jeg ofte har stilt flere spørsmål enn jeg har gitt konkrete svar. Jeg har dermed stimulert til at etablereren selv innser, og finner gode løsninger på, de utfordringene som vil komme. Dette har gitt meg god innsikt i temaet, og har frembragt en god og funksjonell metode som jeg vet fungerer godt og gir gode resultater, og som jeg ønsker å dele med deg.

Målet er en vellykket etablering

I webinaret snakker jeg om viktige ting som risiko, risikostyring, strategi og planlegging. Og om de personlige egenskapene som bør være tilstede, og som er drivende for gjennomføringen av oppstarten og bedriftens videre liv. Som å sette av tid, ha støtte fra familie, hente fram motivasjon til å gjennomføre planene etc. Og hvordan du gjennom systematisk planlegging kan bli trygg på at bedriften du etablerer har de beste forutsetningene for å lykkes.

En sikker metode for suksess

Høsten 2020 gjorde jeg en liten undersøkelse blant mine klienter. Jeg tok for meg meg 2017-kullet og så på hvor mange av de 150 jeg hadde snakket som hadde startet bedrift, og hvor mange av dem som fortsatt var oppe og gikk i 2020. 85% av dem startet bedrift i 2017 eller året etter. Noen også seinere. Noen hadde falt fra underveis, men høsten 2020 var fortsatt over 80% i drift. Jeg tar dette som en god inspirasjon og bekreftelse på at min metode virker og gir etablererne det som skal til for å skape en bedrift som kan overleve mer enn oppstartsåret.

Derfor er jeg trygg på at min metode fortsatt gir resultater, og at det lønner seg å bygge stein på stein og jobbe metodisk med ideen din fram til en gjennomførbar og god plan, for oppstarten og for igangkjøringen.
La oss gjøre det sammen for DIN ide også slik at også DU vil lykkes ut fra DINE forutsetninger.

Gjør drømmen til virkelighet. Bli med på gratis webinar og få etablererhåndboken gratis!