Nettkurs basert på prosessen «5 trinn til etablert bedrift»

Kurs for selvstudium for deg som vil gjøre ting på egen hånd “Hvordan starte egen bedrift?”

Tenker du å starte egen bedrift, men er usikker på hvordan du gjør det?

Dette nettkurset tar for seg prosessen med å gå fra å ha en idé til å ha en god og gjennomførbar plan for oppstart og igangkjøring av bedriften din. Denne planleggingsfasen er den viktigste etappen på veien for å lykkes med ideen din.

Denne måten å tenke på har vi utviklet gjennom personlig veiledning av ca 1500 etablerere, og tilpasset et digitalt format i konseptet «etablert.no». Erfaring har vist at over 80% som har fulgt denne prosessen for utvikling av sin forretningside har hatt en vellykket etablering og utvikling i forhold til egen målsetting.

Normalprisen for kurset er kr. 1.500,-
Kampanjepris ut året 2023 er kun kr. 499,-!

Vi har satt prisen lavt for å holde en lav terskel inn mot de som er usikre på om de tør å starte og ikke vil bruke mye penger i starten. Det gir en rimelig kvalitetssikring av om ideen din er god nok eller ikke, og et godt grunnlag for å gjøre et klokt valg.

Vi håper dette vil bidra til å avklare forretningsideen for mange slik at de tar en riktig beslutning for seg selv, enten det blir å starte opp – eller ikke.

Kursprisen betales i sin helhet når du bestiller og logger deg på første gang.
Det gir også tilgang til nyttige maler for forretningsmodell, budsjetter og forretningsplanen, og du får fri mail-support under veis.
Og du har hele 6 måneder på deg, med mulighet for forlengelse om du trenger det.

Kurset består av 6 leksjoner

Kurset er basert på prosessen «5 trinn til etablert bedrift» og tar for seg hvordan du bør tenke og gå fram for å utvikle ideen din fram mot en god forretningsplan som lar seg gjennomføre ut fra dine forutsetninger og ressurser, mot dine mål og visjoner.
De 6 leksjonene har følgende tematikk:

Innledning

Denne kursbolken er en gjennomgang og en oversikt over hele prosessen «5 steg til vellykket bedrift» . Det gir et godt grunnlag og forståelse for helheten og hva de enkelte kurstrinnene behandler.

  • Video 64 minutter.

Trinn 1. Forretningsideen

Dette trinnet tar utgangspunkt i forretningsideen din og ser nærmere på de 3 grunnelementene som ideen må bestå av for å kunne fungere som bedrift. Vi ser på produket / tjenesten du skal tilby, det markedet du skal inn i og hvordan økonomien binder det hele sammen.

  • Video 43 minutter.

Trinn 2. Forretningsmodellen

I dette trinnet «zoomer» vi inn på forretningsideen og snakker om de 9 basiske elementene som utgjør forretningsmodellen. Vi ser på sammenhengen mellom dem og på totalbildet og definerer 2 hovedområder: verdiskaping og veksling av verdiene inn i penger. Vi leter etter bevegelse og balanse ut fra dine tanker og legger grunnlag for de valg du må gjøre ut fra dine egne ressurser.

  • Video 40 minutter.

Trinn 3. Budsjettkalkyle

Gjennom et kalkyleoppsett i et regneark gjør vi en økonomisk gjennomgang av kostelementer som investering og finansiering samt driftsbudsjetter for et normalår, og bryter dette ned til et likviditetsbudsjett for oppstartsåret og en oversikt over diftsbudsjetter de 3 første årene. Og vi regner ut hva volumbeggrepet “mange nok” blir.

  • Video 63 minutter.

Trinn 4. Forretningsplanen

Sammenstilling av de mulighetene og de valg du gjør i en strukturert og oversiktlig plan med mål, aktiviteter, tidshorisont mm.
Vi følger et strukturert oppsett gjennom en mal med hovedkapitler og underkapitler med stikkord som får deg til å «tenke på alt».

  • Video 32 minutter.

Trinn 5. Bedriften

Her ser vi på hvilke valg av organisasjonsform du har og på registrering av bedriften. Vi ser også på fordeler og ulemper for ENK og AS slik at du har grunnlag for å velge det som er riktig for deg.

  • Video 37 minutter.

Kom i gang i dag

Alle kurstrinnene er selvstendige bolker som kan gjennomføres når det passer deg innenfor en periode på 6 måneder. Det anbefales at du følger prosessen i den rekkefølge de er satt opp da det gir en naturlig og logisk progresjon, og du kan selvsagt se hvert trinn så mange ganger du ønsker, både for repetisjon og for å forstå innholdet godt.

Under gjennomføringen har du fri tilgang til å stille spørsmål gjennom mailkorrespondanse med rådgiver om du ønsker det.

Registrering for nettkurs