Å bli tatt på alvor

Mange av de som kommer til meg har relativt banale forretningsideer. Det er gjerne håndverkere som vil starte egen håndverksbedrift, akademikere som vil starte konsulentfirma, offentlig ansatte som vil starte privat tjenesteyting eller arbeidsledige som vil skape sin egen arbeidsplass fordi de ikke når fram i jobbmarkedet

Er du godt nok forberedt for det nye året?

Møt året godt forberedt, med senkede skuldre og tryggheten på at planen din lar seg gjennomføre. Har vi gått opp prosessen sammen så sitter du igjen med en visuell forretningsmodell bygget opp rundt DIN ide, en budsjettkalkyle som viser investeringer og driftsbudsjett de neste 3 årene for DIN plan, et detaljert budsjett med tydelige målkrav og en forretningsplan som er strukturert og detaljert nok til at DU kan følge den gjennom det viktige oppstartsåret.

Relasjonsbygging til kundene dine

Når du jobber med forretningsideen din, og er kommet til forretningsmodellen, så er en av de viktige elementene i din modell hvordan du vil bygge relasjoner mellom deg og det du tilbyr og det kunden har behov for og ønsker å bruke penger på. Hva handler relasjonsbygging om? Relasjonsbygging handler om alt fra det å … Read More

«Å starte bedrift er som å være gartner»

Å starte bedrift er som å være gartner. Man sår et frø og høster resultatene etter en stund.Skal du ha suksess med dette må du ha friske og gode frø. Forretningsideen din er som disse frøene. Du må sjekke at ideen din har i seg det som skal til for å gi deg det du … Read More

«Det er aldri for seint»

“Carpe Diem”, “Livet blir til mens man lever”, “Dagen i dag starter med blanke ark”.Det er mange ordtak som skal illustrere at det er dagen i dag som gjelder, at gårsdagen er historie og at det er fremtiden som betyr noe. Uansett hvordan dagen i dag ser ut så er det aldri for sent å … Read More

Lytt til erfarne fjellfolk

Fjellvettregel 5: Lytt til erfarne fjellfolk

«Fjellfolk med erfaring og lokalkunnskap kan gi deg nyttig informasjon. Lytt til hva de har å si og still gjerne spørsmål om veivalg og terreng.»
Slik lyder en av fjellvettreglene, aktuelt nå som påsken står for døren og mange skal til fjells og legge ut på fjellturer. Denne regelen kan også gjelde når man planlegger å starte egen bedrift. Det kan godt sammenliknes med å legge ut på fjelltur; det gjelder å planlegge godt på forhånd å være rustet for uventede ting som kan dukke opp underveis.

Tør du starte egen bedrift?

Av de ca 60.000 nye bedriftene som etableres hvert år i Norge så er det under 30% som fortsatt har drift etter 5 år

«Regnskap er vanskelig !»

Mange synes at regnskap er vanskelig, tidkrevende, unødvendig og koster penger om man lar andre ta det. Og så skal det rapporteres for MVA stadig vekk og levers skattemeldinger og greier. Men regnskap og budsjetter er også et godt og helt nødvendig styringsverktøy for deg som eier og driver av bedriften. Det er som kart … Read More