Fjellvettregel 5: Lytt til erfarne fjellfolk

«Fjellfolk med erfaring og lokalkunnskap kan gi deg nyttig informasjon. Lytt til hva de har å si og still gjerne spørsmål om veivalg og terreng.»

Slik lyder en av fjellvettreglene, aktuelt nå som påsken står for døren og mange skal til fjells og legge ut på fjellturer. Denne regelen kan også gjelde når man planlegger å starte egen bedrift. Det kan godt sammenliknes med å legge ut på fjelltur; det gjelder å planlegge godt på forhånd å være rustet for uventede ting som kan dukke opp underveis.

Lytt til erfarne fjellfolk
Lytt til erfarne fjellfolk

Selv om man mener å ha god kunnskap om oppstart av egen bedrift vil det alltid være lurt å snakke med andre som har erfaring og kan komme med gode råd og innspill til hva og hvordan ting kan gjøres. Mye god informasjon kan finnes på nett, men likevel kan det hende at man ikke helt forstår, eller tolker det man finner riktig. Da kan det være godt å ha en personlig coach å snakke med, som kan gi alternative innspill, stille spørsmål som får tankene inn i nye spor, gi råd og veiledning om veien videre, og ut fra erfaring speile konsekvensene av de valgene man tenker å gjøre.

Gode råd er dyre sier du?
Kanskje, men ikke alltid. Det kan bli dyrere å la være. Konseptet «etablert.no» ble til ut fra den erfaringen jeg har opparbeidet gjennom personlig coaching, veiledning og rådgiving av over 1.500 etablerere av små bedrifter. Gjennom koronapandemien, der alt måtte skje digitalt, erfarte jeg at den metoden som jeg utviklet og praktiserte også fungerer godt på nett. Det åpnet for å kunne tilby personlig digital veiledning og rådgiving til alle i Norge, uansett hvor de bor, uten at de må oppsøke egne veiledningssentre eller lokaler for å treffe erfarne veiledere.

Metoden jeg bruker går ut på å bygge stein-på-stein gjennom 5 dedikerte tematiske samtaler, basert på DIN forretningside, gjennom å designe opp den beste forretningsmodellen for DEG, sette opp budsjetter ut fra DIN økonomi, og samle alle beslutningene dine inn i en god forretningsplan som DU kan gjennomføre, gjennom den bedriften DU synes er best.
Som coach er det ikke jeg som setter dette opp for deg, men jeg leder deg fremover på veien slik at du har god FORSTÅELSE, EIERSKAP, MOTIVASJON og TRO på den planen som kommer som et resultat av disse 5 samtalene.

Det har vist seg å være både pedagogisk og meningsfullt for etablereren, og snur sjansen for å lykkes med bedriften fra 30% til over 70%.

Så er det dyrt?
Nei. Du kan delta på mitt webinar «Fra ide til vellykket bedrift» GRATIS for å få innblikk i prosessen. Da får du også Etablererhåndboken GRATIS nedlastet fra nettet som inspirasjon og veiledning.
Du kan også bestille en personlig veiledningstime GRATIS gjennom nettsiden for å lufte forretningsideen din.
Men du må betale litt for å gjennomgå hele prosessen med de 5 personlige samtalene om du ønsker den hjelpen.
Det koster å starte bedrift. Men dette er kanskje den rimeligste – og beste – investeringen du gjør for å øke dine sjanser for å lykkes.

Tør du la være ?