Tør du starte egen bedrift?

Å starte egen bedrift er en risikosport der du statistisk har mer enn 70% sjanse for å mislykkes.

SSB’s statistikker viser at av de ca 60.000 nye bedriftene som etableres hvert år i Norge så er det under 30% som fortsatt har drift etter 5 år.
Målt allerede etter kun ett år etter registrering har under halvparten drift, og verre går det utover i løpet.

Hvorfor er det slik?
Hvorfor kommer over halvparten av de startede bedriftene ikke i gang i løpet av det første driftsåret?
Og hvorfor gir halvparten av de som er kommet i gang opp etter mindre enn 5 år?

Det var da ikke det som var drømmen? Eller planen da de startet?

Det var da ikke det som var drømmen...
Det var da ikke det som var drømmen….

Bryter vi statistikken opp etter organisasjonsform blir bildet litt mer nyansert
Ser vi på AS som organisasjonsform (ca 40% velger dette) så er overlevelsen etter 1 år på ca 65% og etter 5 år ca 50%, mens for ENK (ca 60% velger dette) er overlevelsen etter 1 år under 40% og etter 5 år så lav som 20%

Nå er dette et grovt og kanskje ikke et rettferdig bilde for ENK. Mange ENK omdannes underveis til AS etter noen år og  blir derfor borte fra statistikken, men bildet er likevel lite hyggelig for dem som med stor optimisme og framtidshåp satser tid og penger på drømmen om egen bedrift.

Så tilbake til spørsmålet: Hvorfor er det slik? Og må det være slik?
Bildet har vært det samme over alle de årene jeg har vært i bransjen, og jeg tror jeg har litt av forklaringen.
Mange starter uten en god nok plan!

De tar for lett på oppgaven. Å registrere bedrift er enkelt. Å starte den opp er vanskelig. Å få den opp i marsfart er krevende. Å ha tålmodighet og kraft til å holde ut de første 3 årene er en prøvelse.

Jeg har vært veileder og rådgiver for ca 1.500 etablerere av små bedrifter, og bidratt til at forretningsideen utvikles til mer enn en god ide, men en god og gjennomtenkt plan som kan gjennomføres. Ved å bygge stein-på-stein gjennom en god og pedagogisk prosess bygges en forretningsplan med realistiske valg og mål som gir både forståelse, eierskap, oversikt, struktur og trygghet for å gå en god oppstart i møte. Eller – i noen tilfeller – et valg om ikke å starte.

En sjekk jeg gjorde på 2017-kullet av de jeg veiledet det året (ca 150 personer) viste at 85% valgte å starte bedrift (de aller fleste startet med ENK), og 80% av dem var fortsatt oppe og gikk etter 4 år.

Så mitt råd til deg som tenker å starte bedrift: Vær grundig og realistisk i forarbeidet og lag en god forretningsplan som DU har sjans til å lykkes med. Særlig for det første kritiske oppstartsåret.
Det tar tid, det er mye arbeid, men det er verd det.

Da snur du «mer enn 70% sjans for å mislykkes» til «mer enn 70% sjans for å lykkes».
Lykke til med planene.