fbpx

8 Tips til å bedre likviditeten

Likviditet er kanskje et vanskelig begrep å forstå, men er viktig å ha fokus på når du driver egen bedrift. Likviditet vil si å ha pengene klar til å betale forpliktelsene ved forfall. Faktisk er likviditetsproblemer den største grunnen til konkurs og at bedrifter må gi opp. For å betale regningene må du ha penger … Read More

Lenge leve «Levebrødsbedriftene» – uten dem stopper Norge!

«Levebrødsbedrift», hva er det? Begrepet levebrødsbedrift brukes om de helt små bedriftene, de som har som hovedmål å være et levebrød, eller alternativ til fast jobb, for en person eller familie.Slike bedrifter har ikke store tanker om å vokse utover den kapasiteten som ligger i bedriften ut fra arbeidskapasitet, kompetanse, plass, utstyr og kundekrets. Og … Read More

Om å bygge kunderelasjoner

En av de viktigste byggesteinene i forretningsmodellen din er å bygge gode kunderelasjoner. Særlig i den første tiden etter du starter opp, der du er ukjent og skepsisen kan være stor hos kunden på hvorfor han skal kjøpe av deg. Du spør deg selv: Hvordan skal jeg gjøre dette? Må jeg være på Facebook? Hva … Read More

Hvorfor skal noen kjøpe fra deg?

Det er skrevet mange bøker om kjøp og salg, og det er mange teorier rundt dette temaet.Det basiske er «pølse – og -penger»; Kunden får pølse, du får pengene. Eller «Value-for-money»; Kunden får verdiene han ønsker og gir derfor gladelig fra seg pengene. Vi skal se litt nærmere på prinsippene for dette gjennom «Value Proposition … Read More

Follow Your Dreams

Dette er ofte rådet du får når du vil starte bedrift. Jeg tenker at dette ikke er det beste rådet du kan få. Drømmen i seg selv er gjerne målet og drivkraften, men nøkkelen til suksess er ikke å drømme stort, men å finne den riktige veien. Det vil si planleggingen. De strategiske valgene du … Read More

10 viktige punkter å tenke på før du etablerer egen bedrift

Mange starter egen bedrift ut fra en ide de får, uten å vurdere hva det vil innebære.2 av 3 lykkes ikke med etableringen….Her kommer 10 punkter du bør tenke på før du starter opp, slik at du har større sjans til være blant de 30% som lykkes. 1.Har du ressursene til det?Sørg for at du … Read More

Hva vil det si å starte egen bedrift?

Det er to måter å tjene penger på i Norge. Det ene er å være ansatt i en bedrift og heve lønn, det andre er å drive egen bedrift. Det er stor forskjell på de to.  Som ansatt har du rettigheter. Rettigheter rettet mot samfunnet og rettigheter rettet mot din arbeidsgiver. Som ansatt har du … Read More