Jeg har en plan

«Jeg har en plan»

Hver gang Egon Olsen i Olsenbanden kom ut av fengsel etter et mislykket kupp kom han opp med en ny plan. Alltid optimist. Og reaksjonen han fikk fra gjengen? «Helmax Egon!». Planen var gjerne «taima og tilrettelagt i hver minste detalj», men likevel gikk det gjerne galt under gjennomføringen. Det å ha en plan er … Read More

Med blanke ark

5 viktige trinn du må gjennom før du starter bedrift

Har du tanker om å starte bedrift så har du statistisk 30% sjans for å lykkes.De som lykkes har som regel gjort en god forberedelse før de starter, og vurdert nøye alle de tingene som er viktig for å få bedriften opp og stå innen rimelig tid. Her er noen gode råd for hvordan du … Read More

Er du godt nok forberedt for det nye året?

Tenker du oppstart av bedrift på nyåret så bør du ha kommet godt i gang med forberedelsene nå.De vil si at forretningsmodellen bør være komplett, du bør ha satt opp budsjetter for investering og drift, ha samlet alt i en god, strukturert forretningsplan og begynt å tenke på registrering av bedriften. Du bør også ha … Read More

8 Tips til å bedre likviditeten

Likviditet er kanskje et vanskelig begrep å forstå, men er viktig å ha fokus på når du driver egen bedrift. Likviditet vil si å ha pengene klar til å betale forpliktelsene ved forfall. Faktisk er likviditetsproblemer den største grunnen til konkurs og at bedrifter må gi opp. For å betale regningene må du ha penger … Read More

Lenge leve «Levebrødsbedriftene» – uten dem stopper Norge!

«Levebrødsbedrift», hva er det? Begrepet levebrødsbedrift brukes om de helt små bedriftene, de som har som hovedmål å være et levebrød, eller alternativ til fast jobb, for en person eller familie.Slike bedrifter har ikke store tanker om å vokse utover den kapasiteten som ligger i bedriften ut fra arbeidskapasitet, kompetanse, plass, utstyr og kundekrets. Og … Read More

Om å bygge kunderelasjoner

En av de viktigste byggesteinene i forretningsmodellen din er å bygge gode kunderelasjoner. Særlig i den første tiden etter du starter opp, der du er ukjent og skepsisen kan være stor hos kunden på hvorfor han skal kjøpe av deg. Du spør deg selv: Hvordan skal jeg gjøre dette? Må jeg være på Facebook? Hva … Read More

Hvorfor skal noen kjøpe fra deg?

Det er skrevet mange bøker om kjøp og salg, og det er mange teorier rundt dette temaet.Det basiske er «pølse – og -penger»; Kunden får pølse, du får pengene. Eller «Value-for-money»; Kunden får verdiene han ønsker og gir derfor gladelig fra seg pengene. Vi skal se litt nærmere på prinsippene for dette gjennom «Value Proposition … Read More

Follow Your Dreams

Dette er ofte rådet du får når du vil starte bedrift. Jeg tenker at dette ikke er det beste rådet du kan få. Drømmen i seg selv er gjerne målet og drivkraften, men nøkkelen til suksess er ikke å drømme stort, men å finne den riktige veien. Det vil si planleggingen. De strategiske valgene du … Read More

10 viktige punkter å tenke på før du etablerer egen bedrift

Mange starter egen bedrift ut fra en ide de får, uten å vurdere hva det vil innebære.2 av 3 lykkes ikke med etableringen….Her kommer 10 punkter du bør tenke på før du starter opp, slik at du har større sjans til være blant de 30% som lykkes. 1.Har du ressursene til det?Sørg for at du … Read More

Massasje

Hva vil det si å starte egen bedrift?

Å starte egen bedrift vil si at du blir din egen arbeidsgiver. Alle dine rettigheter blir derfor rettet mot deg selv. Du må altså sørge for deg selv, det vi kaller å «drive for egen regning og risiko».