«Jeg har en plan»

Hver gang Egon Olsen i Olsenbanden kom ut av fengsel etter et mislykket kupp kom han opp med en ny plan. Alltid optimist. Og reaksjonen han fikk fra gjengen? «Helmax Egon!». Planen var gjerne «taima og tilrettelagt i hver minste detalj», men likevel gikk det gjerne galt under gjennomføringen.

Det å ha en plan er særdeles viktig når man skal starte opp en ny bedrift. Den trenger ikke å være detaljert, men den må være gjennomtenkt. Og komplett. Og realistisk. Så hvordan planlegger man egentlig oppstarten av en bedrift slik at den blir vellykket?

Det starter med forretningsideen. Den må være realistisk, komplett, og bygge på riktig forståelse for hvordan ting henger sammen. Feilen med mange forretningsideer er at de er for mye fokusert på produktet / tjenesten som skal ytes, og mindre på hva markedet har behov for. Og de har ikke vurdert økonomien godt nok. Har man en god ide der de 3 elementene Produkt, Marked og Økonomi henger sammen, og er i likevekt så kan man gå videre med planleggingen.

Neste steg er å zoome inn på forretningsideen, bryte opp de 3 elementene i mindre biter og sette dem sammen i en forretningsmodell. Forretningsmodellen skal gi et bilde på hvilke ting som er viktige å ha på plass før man starter, hvordan disse henger sammen, og ikke minst avdekke hva som mangler. Ut fra dette kan man gjøre riktige valg for hvordan bedriften skal fungere, og ikke minst vurdere konsekvensene av disse valgene.

En av konsekvensene er økonomien. Hva det vil koste å komme i gang. Hva må du kjøpe, hvilke driftskostnader vil du få, har du alle pengene eller må du låne? Trenger du investorer? Hvordan og når får du inntekter? Kan du hente ut lønn? Svarene på alt dette ligger i å sette opp gode og realistiske budsjetter.

Først nå har du et godt bilde på om bedriften din vil lykkes eller ikke. Du kan sette deg realistiske mål for hva du må gjøre, hvordan du bør gjøre det, når det skal gjøres, hvem du må ha med deg, hvordan du vil tilnærme deg kundene, priser, volumer, tidsfrister etc. Kort sagt sette ting i system og i sammenheng. Det kaller vi den samlede forretningsplanen. Den planen danner grunnlaget for oppstarten og igangkjøringen, og da er sjansen for å lykkes mye høyere enn bare å ha en ide. En god plan er til for å følges, og blir derfor et viktig referansepunkt for den første fasen; oppstartsåret.

På dette stadiet må du også vurdere hva som er den beste organisasjonsformen for bedriften. ENK eller AS? Det valget gjøres ut fra planen din og hva som tjener den best. Du må også gjøre deg kjent med de lovene og reglene som gjelder, ikke bare for den selskapsformen du velger, men også for den bransjen og det markedet du skal levere til.

For Egon Olsen gikk det galt hver gang, selv om han hadde planlagt godt og alt var tenkt på, taima og tilrettelagt. Av de som starter nye bedrifter i Norge er det kun 30% som lykkes. Jeg tror dette stort sett skyldes manglende planlegging. Ofte tar drømmen over for realitetene, vanskelighetene blir oversett i forhold til mulighetene, konsekvensene blir ikke vurdert, og man kjenner ikke markedet godt nok. Man tror og håper i stedet for å vite, og man ser konsekvensene for sent ved ikke å følge opp mot planen.

Det kan være vanskelig å utarbeide en god plan kun ut fra eget hode. Det kan være viktig med innspill fra eksperter, folk som vet, som kan bryne dine beslutninger mot erfaring, som kan opplyse deg og komme med innspill du ikke har tenkt på. Etablert.no som konsept er laget nettopp for å hjelpe deg med dette. Prosessen har vist seg effektiv ved at de som har søkt hjelp har øket sine sjanser for å lykkes med 300%. Så hva venter du på?