5 viktige trinn du må gjennom før du starter bedrift

Har du tanker om å starte bedrift så har du statistisk 30% sjans for å lykkes.
De som lykkes har som regel gjort en god forberedelse før de starter, og vurdert nøye alle de tingene som er viktig for å få bedriften opp og stå innen rimelig tid. Her er noen gode råd for hvordan du bør jobbe med forretningsideen din fram mot en god plan som lar seg gjennomføre med suksess.

1. Forretningsideen

Forretningsideen din er grunnlaget og kjernen i den bedriften du tenker å starte. Forretningsideen din må inneholde 3 elementer for å være levedyktig: Produktet eller tjenesten du skal yte, Markedet og behovet du skal dekke, og økonomien du trenger for å drive det hele rundt. Dessuten må du kartlegge visjon og mål, ressursgrunnlag etc. samt se på «Hvor er du og hvor du vil». Det vil si rammebetingelser i grove trekk. Ser du at dette henger sammen kan du gå videre.

2. Forretningsmodellen

Forretningsmodellen er motoren i bedriften din. Du kan designe opp din forretnings-modell i Osterwalders Business Model Canvas , med utgangspunkt i din ide, ditt grunnlag, dine mål og dine ressurser, og gjennom den sjekke om alt som er viktig er på plass, og hvordan dette henger sammen og skaper drift. I forretningsmodellen vil du også måtte gjøre noen valg som blir bestemmende for økonomien.

3. Budsjettkalkylen

Økonomien er både drivstoff og limet som binder bedriften din sammen. Du må derfor sette opp budsjettkalkyler, en økonomisk gjennomgang av kostelementene som investering og finansiering samt driftsbudsjetter for de 3 første årene. Ut fra dette finner du ut hvilket volum du må bringe bedriften opp på for å få økonomien i balanse og å kunne hente ut lønn til deg selv. Dette gir viktige måltall som du kan (og må) styre etter i de kritiske første årene.

4. Forretningsplanen

Forretningsplanen utgjøres av en sammenstilling av de mulighetene og de valgene du gjør, og kan settes opp på en skriftlig og oversiktlig måte, med en god beskrivelse av punktene over samt bedriften du vil starte, mål, aktiviteter, tidshorisont, prioriteringer etc. Planen er DIN plan blir din referanse for hva du skal gjøre, når du skal gjøre det, hvorfor du gjør det, hva du forventer av det osv. Om du underveis hele tiden sammenlikner status på hvordan det går med det du har planlagt vil du lettere oppdage avvik og kunne rette opp om ting ikke går som planlagt.
Med en god plan har du stor sjans for å komme dit du vil. Uten en slik plan kommer du bare dit du kommer.

5. Bedriften

Når planen er klar er du klar for å starte bedriften. Du må da velge riktig organisasjonsform som passer til planen din, samt sette deg inn i lover, regler, formaliteter etc før oppstarten. Regn med at det tar ett års tid fra du starter til du kommer til et bærekraftig nivå der du har omsetning nok til både å holde tritt med de løpende kostnadene og å hente ut en lønn du kan leve av fra bedriften din. Det første halve året er det normalt ikke rom for begge deler.

Følger du disse trinnene har du faktisk 3 ganger så stor sjans for å lykkes.
Men vær tålmodig: ting tar tid (ofte mer tid enn du tror) og ting koster penger (ofte mer enn du tror). Planlegg derfor med litt slakk slik at du har rom for dette.

Vil du vite mer om hvordan du kan få hjelp til disse trinnene så sjekk ut www.etablert.no