Å bli tatt på alvor

Mange av de som kommer til meg har relativt banale forretningsideer. Det er gjerne håndverkere som vil starte egen håndverksbedrift, akademikere som vil starte konsulentfirma, offentlig ansatte som vil starte privat tjenesteyting eller arbeidsledige som vil skape sin egen arbeidsplass fordi de ikke når fram i jobbmarkedet

Jeg har en plan

«Jeg har en plan»

Hver gang Egon Olsen i Olsenbanden kom ut av fengsel etter et mislykket kupp kom han opp med en ny plan. Alltid optimist. Og reaksjonen han fikk fra gjengen? «Helmax Egon!». Planen var gjerne «taima og tilrettelagt i hver minste detalj», men likevel gikk det gjerne galt under gjennomføringen. Det å ha en plan er … Read More

Er du godt nok forberedt for det nye året?

Tenker du oppstart av bedrift på nyåret så bør du ha kommet godt i gang med forberedelsene nå.De vil si at forretningsmodellen bør være komplett, du bør ha satt opp budsjetter for investering og drift, ha samlet alt i en god, strukturert forretningsplan og begynt å tenke på registrering av bedriften. Du bør også ha … Read More

Massasje

Hva vil det si å starte egen bedrift?

Å starte egen bedrift vil si at du blir din egen arbeidsgiver. Alle dine rettigheter blir derfor rettet mot deg selv. Du må altså sørge for deg selv, det vi kaller å «drive for egen regning og risiko».