Er du godt nok forberedt for det nye året?

Tenker du oppstart av bedrift i 2023 så bør du ha kommet godt i gang med forberedelsene allerede nå. Det vil si at forretningsideen din bør være ganske klar, forretningsmodellen bør være skissert og du bør ha tenkt på budsjetter for investering og drift, kanskje ha samlet alt i en god, strukturert forretningsplan og begynt å tenke på registrering av bedriften.
Før du starter opp bør du også ha en grov aktivitetsplan for hva som skjer gjennom dette året og et realistisk mål på hvor du bør være på denne tiden neste år.

Tiden går fort, og henger du etter på disse punktene så løper fort første kvartal med å få brikkene på plass.

Har du allerede startet bedriften og kommet et stykke på vei?
Da kan det være greit å få en profesjonell tilbakemelding på det du har gjort så langt og hva du tenker å gjøre framover.
Kanskje er det ting du er usikker på, om du har hull i forretningsmodellen eller i forretningsplanen din som du er usikker på hvordan du skal tette?

Konseptet Etablert.no er et digitalt tilbud laget spesielt for å bidra til at den første planleggingsfasen og oppstartsfasen skal bli lettere og at sjansen for å lykkes blir mange ganger større enn de kun 25% som statistisk lykkes med sin etablering.

Vi tilbyr gratis webinarer «Fra ide til vellykket bedrift», «Etablererhåndboken» som en veileder, nettkurset «Hvordan starte egen bedrift» og vi kan bidra gjennom personlige veiledningssamtaler rundt prosessen «5 steg til etablert bedrift».

Vi tilbyr også en gratis første samtale der vi snakker om ideen din, hvor langt du er kommet, og du kan stille spørsmål som du er usikker på. Det er helt uforpliktende i den forstand at om du ikke vil følge et fastlagt løp betaler du heller ingenting, men du får en profesjonell tilbakemelding på det du har gjort og det du tenker å gjøre.

Bruk kalenderen på https://www.etablert.no/5-steg-til-etablert-bedrift/ og sikre deg din samtale nå. Hver tirsdag framover er det satt av 3 tidspunkter som du selv kan booke i kalenderen på nettsiden. Hver samtale har en tidsramme på 1,5 time så vi har nok tid til ikke å stresse.

Møt året godt forberedt, med senkede skuldre og tryggheten på at planen din er god og lar seg gjennomføre. Har vi gått opp prosessen sammen så sitter du igjen med en visuell forretningsmodell bygget opp rundt DIN ide, en budsjettkalkyle som viser investeringer og driftsbudsjett de neste 3 årene for DIN plan, et detaljert budsjett med tydelige målkrav og en oversiktlig forretningsplan som er strukturert og detaljert nok til at DU kan følge den gjennom det viktige oppstartsåret.