Er du godt nok forberedt for det nye året?

Møt året godt forberedt, med senkede skuldre og tryggheten på at planen din lar seg gjennomføre. Har vi gått opp prosessen sammen så sitter du igjen med en visuell forretningsmodell bygget opp rundt DIN ide, en budsjettkalkyle som viser investeringer og driftsbudsjett de neste 3 årene for DIN plan, et detaljert budsjett med tydelige målkrav og en forretningsplan som er strukturert og detaljert nok til at DU kan følge den gjennom det viktige oppstartsåret.