«Regnskap er vanskelig !»

Mange synes at regnskap er vanskelig, tidkrevende, unødvendig og koster penger om man lar andre ta det. Og så skal det rapporteres for MVA stadig vekk og levers skattemeldinger og greier.
Men regnskap og budsjetter er også et godt og helt nødvendig styringsverktøy for deg som eier og driver av bedriften. Det er som kart og kompass når du går i ukjent terreng.


Økonomien er den viktigste faktoren å ha styring og kontroll på. Faguttrykk som dekningsgrad, resultat, likviditet og soliditet er utrykk for den økonomiske tilstanden i bedriften din. Det er som å sjekke feberen og et tegn på om bedriften din er sunn eller syk.

Skal du ha styring på økonomien må du føre et løpende regnskap. Og ta ut en oversikt hver måned. Regnskapet som sådan er kun historie, et øyeblikksbilde på hva som har skjedd og hvordan situasjonen er akkurat nå. Men skal det bilde gi noen mening må du sammenlikne med planen din; budsjettet. Vel så viktig som å føre regnskap jevnlig er det å ha et budsjett, en antakelse om hvordan planene dine vil gå økonomisk. Gjerne for hver måned, så har du noe å sammenlikne den månedlige regnskapsutskriften med. Er du «on track» med planen din? Har du omsatt mer eller mindre enn det du forventet? Denne måneden? Så langt i år? Tjener jeg penger på produktene jeg selger? Hvor mye? Har jeg brukt penger jeg ikke hadde regnet med? Hvordan vil det gå framover? Kan jeg slappe av eller må jeg ta grep? Er det ting framover av kostnader eller andre ting som vil påvirke dette bildet?

Dette høres slitsomt ut sier du, og det tar tid og fokus fra driften. Jeg skal konsentrere meg om å selge varer. Om å bygge hus. Om å klippe hår. Om å gjøre jobben. Om å skape. Om å produsere. Sier du. Og kanskje bør du da ha en regnskapsfører som kan gjøre jobben for deg. Men det er likevel DU som styrer, så du må likevel forstå, og bruke, det du får fra regnskapsføreren som ditt styringsverktøy.

Visste du at mange bedrifter vokser seg i hjel fordi de ikke har styring med økonomien? Visste du at staten sender mange bedrifter til konkurs fordi de ikke har penger til MVA og skatt når det forfaller? Mange tenker ikke på skatten før lenge etter at skattemeldingen er levert og skattesmellen kommer fordi de ikke har satt av penger til, eller betalt forskuddsskatt.

Fokuset på regnskap og økonomi må starte allerede når du planlegger bedriften din. Økonomi er en av de tre viktige bestanddelene i forretningsideen din sammen med Produktet og Markedet. Derfor er det viktig at du setter opp et budsjett før du bestemmer deg for å starte, slik at du ser hvor mye du må investere, hvor mye driftskostnadene blir, og – ut fra produktkalkylen din – hvor mye du må selge for å dekke inn kostnadene, og ikke minst – hva du kan få av lønn til deg selv. Og når. Alt for mange starter uten en slik oversikt og «går på trynet» ganske fort. Eller selger så lite at det ikke gir grunnlag for å hente ut noe lønn til seg selv.

Selv om du ikke vet alt av kostnader, og enda mindre om inntektene, i starten så er det viktig å ha budsjetter som viser hva du tror. Senere kan du sammenlikne hvordan det går med dette budsjettet og gjøre gode beslutninger for å komme «on track» igjen om det ikke går som planlagt. Etter hvert får du erfaring som gjør at du kan budsjettere bedre neste gang. Bytte ut «tror» med «vet». Det gir trygghet og motivasjon.

Økonomi og budsjetter inngår som trinn nummer 3 i prosessen «fra ide til vellykket bedrift». Om du synes det er vanskelig så gjør vi det sammen med deg, slik at det blir enkelt å forstå, og enkelt for deg å styre bedriften din. Slik at du er blant de 50% som kan hente ut lønn innen ett år etter oppstart, og de 30% som faktisk kan leve av bedriften sin over tid. Du kan lese mer om det på www.etablert.no