8 Tips til å bedre likviditeten

Likviditet er kanskje et vanskelig begrep å forstå, men er viktig å ha fokus på når du driver egen bedrift. Likviditet vil si å ha pengene klar til å betale forpliktelsene ved forfall. Faktisk er likviditetsproblemer den største grunnen til konkurs og at bedrifter må gi opp.

For å betale regningene må du ha penger tilgjengelig. Helst stående klar som positiv saldo i banken. Likvide midler handler også om kapital som ikke nødvendigvis er vekslet inn i penger nå, men som enkelt kan bli vekslet inn ved behov. Som f.eks. ved å selge lett selgelige verdier som varer, utstyr du sjelden bruker, innhente utestående fra kunder, etc.

Her kommer 5 tips for hvordan du kan bedre likviditeten din.

  1. Driver du ikke kontantsalg så sørg for at du sender faktura så fort jobben er gjort, ikke vent til slutten av måneden. Ved å sende regning har du satt i gang betalingsprosessen, og jo tidligere pengen kommer til banken, jo bedre er det.
  2. Ha en så kort betalingsfrist som mulig. Gi kunden mulighet til å behandle fakturaen gjennom en rimelig betalingsfrist, han skal jo åpne posten, sjekke fakturaen, bokføre fakturaen og legge i nettbanken. Setter du en frist på 10 dager så bør du være innenfor her, selv for store selskaper som har tunge godkjenningsprosedyrer.
  3. Følg opp at pengene kommer til banken innen forfallsdatoen. Alt for mange sjekker ikke dette, og må purre lenge etter forfall.  Sjekk minst 1 gang pr uke, og send en vennlig påminnelse om du ikke har automatiske rutiner på dette.
  4. Betal dine fakturaer i tide. Ikke drøy betalingen uten at du gir beskjed eller spør leverandøren din. Utnytt gjerne den lange betalingsfristen mange har, men ikke oversitt fristen, det gir et dårlig inntrykk hos leverandøren. (Du kan selvsagt be om lenger tid om du har problemer, mange har forståelse for det, men be da om en ny frist som du holder)
  5. Ha et godt likviditetsbudsjett på hva som forfaller framover, og sørg for at du har pengene tilgjengelig minst hver måned. Husk AGA, skattetrekk og MVA, disse har ingen forståelse for at du har betalt husleien først. (Faktisk er staten en av de raskeste til å ta deg til konkurs, selv om bedriften selger godt og tjener penger)
  6. Hold styring på varelageret. Det representerer bundet kapital (ikke likvid kapital) og bør holdes på et minimum. Kjøp inn i mindre partier, og oftere. Reduser gjerne vareutvalget og ha «skaffevarer» på det du selger lite av. Om nødvendig – selg med reduserte priser (helst ikke tap) på det som går tregt.
  7. Vær beskjeden med å ta ut penger til deg selv om du har trang likviditet. Husk at uttak og lønn må priorteres etter at du har betalt regningene, så trang likviditet kan bety lite lønn den måneden.
  8. Det beste tipset til slutt: Ha som mål at du ALLTID (gjerne på egen konto i banken) har en buffer på en måneds kostnader som likviditetsreserve.

Følger du disse reglene så får du kontroll med likviditeten og kan sove godt om natten