Å bli tatt på alvor

Mange av de som kommer til meg har relativt banale forretningsideer. Det er gjerne håndverkere som vil starte egen håndverksbedrift, akademikere som vil starte konsulentfirma, offentlig ansatte som vil starte privat tjenesteyting eller arbeidsledige som vil skape sin egen arbeidsplass fordi de ikke når fram i jobbmarkedet