Å bli tatt på alvor

Mange av de som kommer til meg har relativt banale forretningsideer. Det er gjerne håndverkere som vil starte egen håndverksbedrift, akademikere som vil starte konsulentfirma, offentlig ansatte som vil starte privat tjenesteyting eller arbeidsledige som vil skape sin egen arbeidsplass fordi de ikke når fram i jobbmarkedet

Follow Your Dreams

Dette er ofte rådet du får når du vil starte bedrift. Jeg tenker at dette ikke er det beste rådet du kan få. Drømmen i seg selv er gjerne målet og drivkraften, men nøkkelen til suksess er ikke å drømme stort, men å finne den riktige veien. Det vil si planleggingen. De strategiske valgene du … Read More

Massasje

Hva vil det si å starte egen bedrift?

Å starte egen bedrift vil si at du blir din egen arbeidsgiver. Alle dine rettigheter blir derfor rettet mot deg selv. Du må altså sørge for deg selv, det vi kaller å «drive for egen regning og risiko».