Massasje

Hva vil det si å starte egen bedrift?

Å starte egen bedrift vil si at du blir din egen arbeidsgiver. Alle dine rettigheter blir derfor rettet mot deg selv. Du må altså sørge for deg selv, det vi kaller å «drive for egen regning og risiko».