Er du godt nok forberedt for det nye året?

Tenker du oppstart av bedrift på nyåret så bør du ha kommet godt i gang med forberedelsene nå.De vil si at forretningsmodellen bør være komplett, du bør ha satt opp budsjetter for investering og drift, ha samlet alt i en god, strukturert forretningsplan og begynt å tenke på registrering av bedriften. Du bør også ha … Read More